Zahtjev za sklapanje Ugovora

Započnite štednju u dobrovoljnom mirovinskom fondu upravo sada!

Jednostavno i brzo popunite Zahtjev za učlanjenje u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond!

Jednostavno i brzo popunite Zahtjev za učlanjenje u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond!

Za učlanjenje je dovoljno samo nekoliko minuta Vašeg vremena.
Prije popunjavanja Zahtjeva molimo Vas pripremite:
  • osobnu iskaznicu,
  • OIB i
  • karticu tekućeg računa s kojeg će biti izvršena prva uplata u Fond.
Nakon zaprimanja Vašeg on-line Zahtjeva, ispunjeni Zahtjev i uplatnicu poslat ćemo na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu.
Po izvršenju prve uplate postajete član Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskom fonda i na e-mail adresu Vam dostavljamo Ugovor o članstvu.

Nastavi
Osobni podaci
Adresa prebivališta
(sa predbrojem u obliku +385 xxx xxxx)
(sa predbrojem u obliku +385 xxx xxxx)
Adresa za izvješćivanje
(ukoliko se razlikuje od adrese prebivališta)
Radi identifikacije i Vaše sigurnosti, molimo Vas da dvije slike Vaše osobne iskaznice (slika prednje i zadnje stranice) učitate ovdje.


Kako biste lakše donijeli odluku o visini štednje prema svojim mogućnostima i očekivanoj budućoj mirovini, savjetujemo Vam korištenje našeg kalkulatora dobrovoljne mirovinske štednje.
Podaci o štednji

Godišnjom uplatom od 5.000 kuna ostvarujete pravo na maksimalna državna poticajna sredstva od 750 kuna!
Godišnja državna poticajna sredstava ___ kn
Podsjećamo da je prvu uplatu potrebno izvršiti s Vašeg tekućeg računa temeljem uplatnice, odnosno podataka za uplatu navedenih na uplatnici koju ćemo Vam dostaviti mailom po ispunjavanju ovog Zahtjeva.

Nakon što izvršite prvu uplatu, u slučaju odabira načina plaćanja:
  • Opća uplatnica – redovito ćemo Vam dostavljati uplatnice na adresu koju ste naveli kao adresu izvješćivanja.
  • Trajni nalog – uputu za plaćanje dostavit ćemo Vam u mailu uz Ugovor o članstvu. Trajni nalog je potom potrebno aktivirati u banci u kojoj je otvoren tekući račun s kojeg ćete vršiti uplate.
  • Internet bankarstvo – uputu za plaćanje dostavit ćemo Vam u mailu uz Ugovor o članstvu.
Radi identifikacije i Vaše sigurnosti, prva uplata u Fond mora biti izvršena s Vašeg tekućeg računa, odnosno fizičke osobe čije ime i prezime je navedeno u ovom Zahtjevu.
HR
Još nekoliko koraka dijeli Vas od popunjavanja on-line Zahtjeva. U ovom dijelu potrebno je odgovoriti na nekoliko pitanja.
Izjave
Politički izložena osoba jest svaka osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove njezine uže obitelji.
Obzirom da niste odabrali isplatu državnih poticaja, na Vašu štednju u Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu neće biti pripisana državna poticajna sredstva.
Fatca Izjava
Suglasan sam i obvezujem se bez odgađanja obavijestiti Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (u daljnjem tekstu Društvo) o svakoj promjeni okolnosti koja bi upućivala na moju povezanost sa SAD (primjerice stjecanje državljanstva SAD, adrese u SAD-u, telefonskog broja i sl.).
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je Zakon o ispunjavanju poreznih obveza s obzirom na račune u stranim financijskim institucijama. FATCA status ima osoba za koju se utvrdi bilo koji od pokazatelja zbog kojih se na tu osobu primjenjuje američki porezni zakon o inozemnim računima, usmjeren na sprječavanje američkih poreznih obveznika da korištenjem inozemnih računa izbjegnu plaćanje poreza. Tekst zakona dostupan je na www.irs.com.
Ovime dajem svoju izričitu suglasnost da se moje članstvo upiše u registar članova i prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora. Potvrđujem da sredstva uplaćena u fond nisu pribavljena, u cijelosti ili dijelom, na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu, te da neće biti upotrijebljena u svrhu financiranja terorizma. Također izričito izjavljujem da sam upoznat/a i iskazujem svoju volju da se prva uplata u fond s u ovom Zahtjevu navedenog računa smatra činom kojim ponovno potvrđujem sve ovdje dane dozvole i suglasnosti. U slučaju da sam na bilo kojem mjestu u ovom Zahtjevu odabrao/la opciju koja nije dopuštena prema Prospektu ili Statutu Fonda, pristajem da određenje koje sam označila u Zahtjevu zamijeni odgovarajuće određenje iz Prospekta i/ili Statuta Fonda. Potvrđujem da sam upoznat/a da prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja mogu ostvariti najranije s navršenih 55 godina života.

Ovaj Zahtjev smatra se postavljenim, te se svi podaci i izjave u ovom Zahtjevu smatraju izričito danim od strane Člana, trenutkom kad Društvo zaprimi uplatu Člana. Uplata mora biti izvršena s računa koji glasi na ime Člana u kreditnoj instituciji, osnovom osobnog naloga Člana. Pravovaljanom uplatom smatra se isključivo uplata s računa navedenog na ovom Zahtjevu koji glasi na ime Člana.

Kako ste doznali za našu dobrovoljnu mirovinsku štednju?

Kako bi naša usluga bila još bolja, kontinuirano radimo na komunikaciji s našim članovima. Vaša povratna informacija nam je vrlo važna. Molimo upišite kako ste doznali za našu dobrovoljnu mirovinsku štednju, odnosno je li Vam netko pomogao pri učlanjenju putem ovog on-line zahtjeva.

Poslana Vam je poruka na Vaš mail. Molimo provjerite poštu!

Hvala na učlanjenju putem ovog on-line zahtjeva.