KALKULATOR OBVEZNE MIROVINSKE ŠTEDNJE

Kako biste vidjeli što će vam u mirovini značiti štednja u obveznom mirovinskom fondu, odnosno, što u fazi štednje znači mogućnost odabira obveznog fonda A, B ili C kategorije, u nastavku vam donosimo kalkulator pomoću kojeg možete doći do informativnog izračuna kapitaliziranog iznosa. Ujedno vam pružamo mogućnost usporedbe informativnih izračuna ovisno o odabiru kategorije obveznog mirovinskog fonda.

Nakon što unesete osobne podatke, bit će vam ponuđen prijedlog perioda štednje u obveznim fondovima kategorija A, B i C. Pored ponuđenog prijedloga pružena vam je mogućnost samostalno odabrati kategoriju fonda u kojoj želite i koliko dugo štedjeti, a odabirom različitih opcija možete usporediti pretpostavljeni kapitalizirani iznos sukladno odabranoj kategoriji obveznog mirovinskog fonda i drugim ulaznim podacima.


Pročitao sam napomene i prihvaćam uvjete korištenja ovog kalkulatora

Napomene:
Izračun očekivanih ušteđenih sredstava dobiveni temeljem ulaznih podataka su pojednostavljeni i u velikoj mjeri ovise o ulaznim podacima čije vrijednosti nije moguće unaprijed znati, kao što su:
 • očekivana bruto plaća i njezine promjene u budućnosti,
 • očekivano trajanje štednje u pojedinoj kategoriji obveznog mirovinskog fonda,
 • očekivani realni prinosi obveznih mirovinskih fondova kategorija A, B i C (realni prinos podrazumijeva nominalni prinos pojedinog fonda od kojeg je oduzeta očekivana stopa inflacije).
Stoga su dobiveni izračuni orijentacijski i trebaju se promatrati u okviru unesenih ulaznih podataka i pravila koja su ugrađena u izračune.
S obzirom da se izračuni temelje na postojećoj zakonskoj regulativi, u budućnosti su moguće izmjene koje mogu utjecati na konačan rezultat.

Iako su izračuni pripremljeni na temelju zakonskih propisa, Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. ne može jamčiti za točnost izračuna. Odgovornost Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. zbog:
 • pogrešnog unosa ulaznih podataka,
 • promjena u budućim parametrima izračuna,
 • promjena propisa o obveznim mirovinskim fondovima je isključena.
Predlažemo da slijedite naše sugestije oko pretpostavki o:
 • očekivanim realnim prinosima obveznih mirovinskih fondova različitih kategorija,
 • očekivanoj stopi rasta plaća,
 • minimalnom trajanju članstva u fondu kategorije A ukoliko se odlučite za isti, te više puta izračunate očekivana ušteđena sredstva temeljem ulaznih podataka, koristeći pritom različite ulazne podatke.
Za realni rast bruto plaća preporučamo da koristite raspon od 0,5% do 2%.
Ključni parametri u izračunu su realne stope prinosa obveznih mirovinskih fondova kategorija A, B i C. Preporučamo da koristite sljedeće raspone:
 • strategija ulaganja fonda kategorije C je najkonzervativnija te se njegova realna stopa prinosa očekuje u rasponu 0%-1%
 • strategija ulaganja fonda kategorije B je umjereno konzervativna te se očekuje veća stopa realnog prinosa nego u fondu C
 • strategija ulaganja fonda kategorije A je uravnotežena te se očekuje veća stopa realnog prinosa nego u fondu B