Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinski fondovi predstavljaju idealan spoj sigurnosti, bankarske tradicije, znanja i iskustva u upravljanju mirovinskim fondovima.


Anton Starčević, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Anton Starčević je glavni ekonomist Raiffeisenbank Austria d.d. te član Kreditnog odbora i Odbora za upravljanjem aktivom i pasivom banke. Titulu magistra stekao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Izuzetno dobro govori engleski i slovenski.
 
Zoran Vučičević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Zoran Vučičević je  Direktor pravnih poslova u Raiffeisenbank Austria d.d., od 2007. godine. Po struci je diplomirani pravnik, a diplomu je stekao 1995. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Raiffeisenbank Austria d.d. je zaposlen od 1999. godine.
 
Dubravko Lukač, član Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Dubravko Lukač je Izvršni Direktor Upravljanja Kreditnim Rizicima. Po struci je diplomirani ekonomist, a diplomu je stekao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Christa Maria Geyer, članica Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. 
Christa Maria Geyer diplomirala je 1988. godine, a magistrirala 1990. godine na Ekonomskom sveučilištu u Beču, te ima i certifikat portfelj menadžera. Na mjesto direktorice Raiffeisen International Fund Advisory GmbH je došla 2007. godine. Članica je Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Pored njemačkog jezika kao materinjeg, služi se i engleskim, francuskim te talijanskim jezikom.
 
Petar Žilinek, član Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Peter Žilinek, CFA je direktor tima za upravljanje grupom u Raifffeisen Kapitalanlage GmbH. Titule magistra prava i financijskog managementa stekao je na Sveučilištu Comenius u Bratislavi 2000. godine. U RBI grupi radi od 2002. godine i obnašao je funkcije u upravama društava za upravljanje investicijskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim društvima.