Raiffeisen zatvoreni mirovinski fondovi

Nazad
Raiffeisen zatvoreni mirovinski fondovi
Poslodavci, sindikati ili profesionalne udruge mogu osnovati zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove.

ODABERITE FOND:
Vrijednost obračunske jedinice Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata
Datum Vrijednost u HRK
18.07.2019. 282,8711

Početni datum:
Završni datum:
Prinosi
Prinos u 2019. godini
Datum Prinosi
od 31.12.2018. do 18.7.2019. 5,46%


Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 18.07.2018. do 18.07.2019. 3,01%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 01.07.2004. do 18.07.2019. 7,15%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 12,43%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,03%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 6,25%
od 31.12.2016. do 31.12.2017. 7,53%
od 31.12.2017. do 31.12.2018. - 0,48%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.