Obvezni mirovinski fondovi

Nazad
Obvezni mirovinski fondovi
Saznajte više o Raiffeisen obveznim mirovinskim fondovima.


Misija Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova su sigurni i pouzdani obvezni mirovinski fondovi koji osiguranicima pružaju najbolju uslugu i kojima osiguranici vjeruju.

Stručan tim koji upravlja našim obveznim mirovinskim fondovima predstavlja spoj znanja, iskustva i profesionalnosti. Svi naši djelatnici birani su po kriteriju izvrsnosti, prije svega za poslove upravljanja imovinom naših članova, analize tržišta te upravljanja rizicima. Imovina pod upravljanjem Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova na dan 31.12.2018. iznosi preko 30 milijardi kuna. Svaki treći osiguranik u Hrvatskoj član je jednog od naših Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova, a broj članova na dan 31.12.2018. iznosi više od 577.000.

Imovina se ulaže u skladu s odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza, lojalnosti, skrbi, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, profitabilnosti, zakonitosti, održavanja odgovarajuće likvidnosti te zabrane sukoba interesa. Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuje se osnovni cilj – dugoročna sigurnost, kao i primjeren prinos te zaštita od slabljenja kune, osiguravajući optimalan rast mirovinske štednje u odnosu na preuzet rizik.
ETIČKI KODEKS
Osnovna načela Raiffeisen grupe izvedena su iz zamisli F. W. Raiffeisena, koji je smatrao da bi sva ekonomska aktivnost trebala biti orijentirana prema socijalnoj solidarnosti, samopomoći i održivosti. Sva društva koja čine Raiffeisen grupu predstavljaju važne ekonomske čimbenike u zemljama u kojima posluju, pa tako i Raiffeisen mirovinsko društvo.

Predani smo održivu korporativnom poslovanju i s njim povezanoj socijalnoj odgovornosti. Našu ulogu u poslovnome svijetu karakterizira odgovornost prema našim članovima, zaposlenicima i dioničarima te prema cjelokupnome društvu. Temelj korporativne kulture Raiffeisen mirovinskoga društva određen je osnovnim vrijednostima, usklađen sa zakonom i orijentiran prema etičkim načelima.

Jamčimo da će naše ponašanje u poslovanju i etičkim pitanjima biti u skladu s najvišim standardima, koji se temelje na sljedećim vrijednostima:
 • usredotočenost na člana,
 • profesionalnost,
 • kvaliteta,
 • međusobno poštovanje,
 • inicijativa,
 • timski rad,
 • integritet.
Sve navedene vrijednosti Raiffeisen mirovinskoga društva uključuju načelo dobroga korporativnog upravljanja.

Raiffeisen obvezni mirovinski fondovi imaju niz posebnosti:
 • samo jednog osnivača – Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
 • 143.445.300 kuna temeljnoga kapitala Raiffeisen mirovinskoga društva,
 • dio su Raiffeisen grupe, specijaliziranih pružatelja financijskih usluga u 15 zemalja,
 • iskusan i stručan menadžment koji upravlja Raiffeisen mirovinskim društvom,
 • punu transparentnost poslovanja, putem koje će svaki naš član biti redovito i na svaki zahtjev biti informiran o stanju svoje imovine povjerene na upravljanje našemu društvu,
 • našim članovima nudimo besplatne pravne savjete za sva pitanja iz područja mirovinskog osiguranja u II. i III. stupu.
Sigurnost imovine i prinosa imovine za svakoga našeg člana zajamčena je:
 • visokim temeljnim kapitalom,
 • zajamčenim prinosom od investiranja, u skladu sa zakonskim odredbama,
 • izuzećem sredstava na osobnom računu člana od sudske ovrhe i stečaja,
 • ulaganjem sredstava isključivo u zakonom dopuštene financijske instrumente,
 • politikom ulaganja koja isključuje visokorizične poslove,
 • revidiranjem financijskih izvješća koje će obavljati ugledne neovisne revizorske kuće,
 • strogim nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).