Pitanja i reklamacije

Nazad
Pitanja i reklamacije

Pitajte naš kontakt centar!

Uputite pitanja ili reklamacije putem besplatnoga broja telefona 0800-0900 od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka ili porukom elektroničke pošte na adresu: mojamirovina@rmf.hr.

Na svaki Vaš upit odgovoriti ćemo unutar 48 sati.
 
Svakome članu ćemo na zahtjev besplatno dostaviti posljednji revidirani financijski izvještaj.
Raiffeisen mirovinsko društvo će jednom godišnje članovima slati redovitu potvrdu koja sadrži sljedeće podatke:
  • broj udjela na osobnim računima članova,
  • cijenu udjela mirovinskih fondova na dan izdavanja potvrde,
  • vrijednost imovine koja se nalazi na osobnim računima članova na dan izdavanja potvrde,
  • datume, iznose uplata, odnosno isplata, iznose obračunatih ulaznih i izlaznih naknada,
  • broj dodijeljenih udjela na osobnim računima članova evidentiranih u odgovarajućem razdoblju,
  • kratku informaciju o stanju Društva i mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja.
Reklamacije i rješavanje sporova

Naše društvo će:
  • uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava da se reklamacije članova mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava članova, uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava dostupnost informacija u vezi s postupkom rješavanja reklamacija članova mirovinskih fondova i članovima mirovinskih fondova i HANFA-e te
  • voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o svim reklamacijama članova mirovinskih fondova i mjerama koje su na temelju tih reklamacija poduzete, i to najmanje pet godina od dana posljednjega postupanja povodom reklamacije.
Nadalje, vezano uz rješavanje sporova između našega mirovinskog društva i članova, a bez utjecaja na mogućnost rješavanja ovih sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, naše mirovinsko društvo osigurava uvjete za izvansudsko mirno rješavanje sporova putem Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.