Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda C na dan 18.09.2017 je 1.268.306.191,59 HRK
Početni datum:
Završni datum: