Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda C na dan 13.06.2019 je 1.775.018.777,27 HRK
Početni datum:
Završni datum: