Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda A na dan 19.10.2017 je 152.293.006,61 HRK
Početni datum:
Završni datum: