Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda A na dan 13.06.2019 je 208.567.500,18 HRK
Početni datum:
Završni datum: