Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda B na dan 13.06.2019 je 30.512.098.375,60 HRK
Početni datum:
Završni datum: