Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda B na dan 18.09.2017 je 26.242.710.323,47 HRK
Početni datum:
Završni datum: