28.08.2014. - Imovina Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda premašila 800 milijuna kuna

Nazad

Imovina Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda premašila 800 milijuna kuna
Prvi osnovani dobrovoljni mirovinski fond u Republici Hrvatskoj početkom kolovoza napunio je 12 godina poslovanja. U prvih 12 godina poslovanja bilježimo kontinuiran rast, kako članova, tako i ukupne imovine Fonda, pa s ponosom ističemo da je ukupna imovina naših nešto više od 51.000 članova premašila 800 milijuna kuna.

Kao potvrda uspješnom poslovanju Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda su i ostvareni prinosi, odnosno, prinos od osnivanja koji na dan 26. kolovoza iznosi 5,81%, a u proteklih godinu dana 11,04%.

Pored otvorenog fonda Društvo upravlja i sa pet zatvorenih fondova, u kojima brojimo gotovo 4.000 članova, a uz imovinu zatvorenih fondova, ukupna imovina pod upravljanjem prelazi 890 milijuna kuna.

Raiffeisen mirovinsko društvo pri upravljanju imovinom svih svojih članova i nadalje za osnovni cilj u strategiji ulaganja ima očuvanje vrijednosti imovine svojih članova, te sigurnim ulaganjima ostvariti optimalne prinose, a sve u svrhu ostvarivanja viših primanja u mirovini.