Naknade

Nazad
Naknade

Prema važećim zakonskim odredbama i Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti ulaznu, izlaznu i upravljačku naknadu. Na svaki uplaćeni doprinos osiguranik plaća ulaznu naknadu, a u slučaju izlaska iz fonda u vremenu kraćem od tri godine osiguranik plaća izlaznu naknadu na ukupno ušteđena sredstva.

Ulazna naknada
Ulazna naknada Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova iznosi 0,8 posto od uplaćenog doprinosa.

Naknada za upravljanje imovinom
Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje se se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fodnovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. Naknada za upravljanje od 1. siječnja 2019. godine iznosi 0,338% godišnje od ukupne imovine fonda.

Izlazna naknada
Ova naknada se naplaćuje u slučaju kada osiguranik odluči promijeniti obvezni mirovinski fond, ukoliko od prvog izbora nije proteklo najmanje tri godine. Izlaznu naknadu, kao i sve ostale naknade, zaračunavaju svi obvezni mirovinski fondovi. Prema zakonskim propisima izlazne naknade iznose:

  • u prvoj godini članstva 0,8%
  • u drugoj godini članstva 0,4%
  • u trećoj godini članstva 0,2%
Nakon tri godine članstva izlazna se naknada ne naplaćuje.

Naknada depozitaru
Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru Fonda Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, u skladu s Ugovorom o skrbništvu nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od osnovice koju propisuje Agencija, iznosi 0,022% godišnje.