23.05.2014. - Do 7. kolovoza 2014. godine moguć je odabir različitih kategorija obveznih mirovinskih fondova

Nazad

Do 7. kolovoza 2014. godine moguć je odabir različitih kategorija obveznih mirovinskih fondova

Umjesto dosadašnjeg jednog obveznog mirovinskog fonda, prema novom Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014) svako obvezno mirovinsko društvo će ponuditi svojim članovima tri fonda – kategorija A, B, i C koji se razlikuju po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja te po ograničenjima članstva. Mirovinski fond kategorije A spada u kategoriju rizičnijih mirovinskih fondova prema ograničenjima ulaganja i očekivanoj strategiji ulaganja, u njemu se očekuju viši prinosi u dugom roku i primjeren je mlađim članovima mirovinskih fondova.

Mirovinski fond kategorije B trebao bi imati profil rizičnosti i očekivane prinose slične sadašnjim obveznim mirovinskim fondovima. Fond kategorije C će prema zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti biti najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži od fondova kategorija A i B te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova, onima pred mirovinom.

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, dosadašnji članovi Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda postali su članovi Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B osim ako:

  • vam je do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/2013) ostalo manje od 5 godina pa ćete biti raspoređeni u Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C,
  • sami odlučite o promjeni kategorije mirovinskog fonda. To ćete bez dodatnih terminskih ograničenja moći učiniti u razdoblju od 20. svibnja 2014. godine do 7. kolovoza 2014. godine, u poslovnicama Financijske agencije (FINA-e) na prijemnim mjestima Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a). Pri tom ponovo članovi kojima je do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina nemaju mogućnost izbora, nego postaju članovi Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C, a oni kojima ostaje 5 do 10 godina mogu biti članovi fondova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B ili C, ali ne i kategorije A.

Ubuduće, a uvijek uvažavajući ranije spomenuta dobna ograničenja, nakon ovog prijelaznog razdoblja, dakle, nakon 7. kolovoza 2014. godine, član Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda moći će promijeniti kategoriju Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda u godinama kada puni godine života koje su višekratnik broja 3 i u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen, npr. u 33., 45., 54. godini života.

Ograničenja članstva u Raiffeisen obveznom mirovinskom fondu po kategorijama s obzirom na dob