Dobrovoljni mirovinski fondovi

Nazad
Dobrovoljni mirovinski fondovi
Saznajte više o Raiffeisen dobrovoljnim mirovinskim fondovima.


 • Dobrovoljna mirovinska štednja jedini je oblik štednje s dvije vrste državnih poticaja – državna poticajna sredstva i porezna olakšica poslodavcima.
 • Prinos dobrovoljnoga mirovinskog fonda, odnosno zarada koju mirovinsko društvo ostvaruje upravljajući sredstvima fonda, uvećava vrijednost imovine članova fonda.
 • Na dobrovoljnu mirovinsku štednju ne plaća se porez.
 • Nema ograničenja članstva, zdravstvenih ni dobnih – član može biti tko god to želi.
 • Trajanje članstva nije vremenski ograničeno.
 • Član bira visinu, trajanje i dinamiku uplata u fond.
 • Uplate nisu obvezne, ovise o trenutnim mogućnostima uplatitelja.
 • Prestankom uplaćivanja ili neredovitim uplatama članstvo u fondu se ne prekida, već postojeća sredstva na računu i dalje ostvaruju prinose.
 • Sva uplaćena sredstva osobno su vlasništvo člana, bez obzira na to tko je uplatitelj.
 • Sredstva su u cijelosti nasljedna.
 • Jedini uvjet za korištenje sredstava navršenih je 50 godina starosti.