Raiffeisen obvezna mirovinska štednja

Nazad
Raiffeisen obvezna mirovinska štednja
Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, 19/2014) te pravilnicima za njegovu primjenu.


Prateći kretanja u sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje, regulatori i zakonodavac donijeli su odluku da se unutar postojećega sustava uvedu tri nove kategorije mirovinskih fondova (A, B i C). S obzirom na razdoblje umirovljenja članova, oni se međusobno razlikuju po ograničenjima ulaganja i investicijskoj strategiji. Na taj način omogućit će se daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava individualne kapitalizirane štednje s ciljem bolje buduće socijalne sigurnosti osiguranika.

Tako i u Raiffeisen mirovinskom društvu, umjesto dosadašnjega jednog obveznog mirovinskog fonda, u ponudi imamo tri fonda različitih kategorija – A, B i C.
A, B i C fondovi međusobno se razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na razdoblje do datuma umirovljenja, tj. stjecanja prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (referentni dan), te po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja.

U slučaju da je članu fonda do referentnoga dana ostalo 5 do 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A.

U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo više od 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u A ili C.

Na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je član fonda rođen.