Raiffeisen dobrovoljna mirovinska štednja

Nazad
Raiffeisen dobrovoljna mirovinska štednja

 


Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. bilo je prvo društvo registrirano za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u našoj zemlji. Danas jedno Društvo upravlja i obveznim i dobrovoljnim fondovima.

Dobrovoljni fondovi kojima upravlja Društvo su jedan otvoreni dobrovoljni mirovinski fond i šest zatvorenih mirovinskih fondova čiji su pokrovitelji:
 • Hrvatski liječnički sindikat,
 • T-HT,
 • Ericsson Nikola Tesla,
 • Sindikat hrvatskih željezničara i
 • sve članice Raiffeisen grupe u Hrvatskoj.
Na dan 31.12.2018. imovina pod upravljanjem iznosi preko 1,4 milijarde kuna, a broj članova Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova je viši od 76 tisuće.

Imovina Fonda ulaže se u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, uz uvažavanje načela sigurnosti razboritosti i opreza, lojalnosti, skrbi, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, profitabilnosti, zakonitosti, održavanja odgovarajuće likvidnosti te zabrane sukoba interesa.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuje se osnovni cilj – dugoročna sigurnost, kao i primjeren prinos te zaštita od slabljenja kune, osiguravajući optimalan rast mirovinske štednje u odnosu na preuzet rizik. Stručni tim koji upravlja našim obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondom predstavlja spoj znanja, iskustva i profesionalnosti. Svi naši djelatnici birani su po kriteriju izvrsnosti, prije svega za poslove upravljanja imovinom naših članova, analize tržišta te upravljanje rizicima.

ETIČKI KODEKS
Osnovna načela Raiffeisen grupe izvedena su iz zamisli F. W. Raiffeisena, koji je smatrao da bi sva ekonomska aktivnost trebala biti orijentirana prema socijalnoj solidarnosti, samopomoći i održivosti. Sva društva koja čine Raiffeisen grupu predstavljaju važne ekonomske čimbenike u zemljama u kojima posluju, pa tako i Raiffeisen mirovinsko društvo.

Predani smo održivu korporativnom poslovanju i s njim povezanoj socijalnoj odgovornosti. Našu ulogu u poslovnome svijetu karakterizira odgovornost prema našim članovima, zaposlenicima i dioničarima te prema cjelokupnome društvu. Temelj korporativne kulture Raiffeisen mirovinskoga društva određeno je osnovnim vrijednostima, usklađen sa zakonom i orijentiran prema etičkim načelima

Jamčimo da će naše ponašanje u poslovanju i etičkim pitanjima biti u skladu s najvišim standardima, koji se temelje na sljedećim vrijednostima:
 • usredotočenost na člana,
 • profesionalnost,
 • kvaliteta,
 • međusobno poštovanje,
 • inicijativa,
 • timski rad,
 • integritet.
Sve navedene vrijednosti Raiffeisen mirovinskoga društva uključuju načelo dobroga korporativnog upravljanja.

Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fondovi imaju niz posebnosti:
 • samo jednog osnivača – Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
 • 143.445.300 kuna temeljnoga kapitala Raiffeisen mirovinskoga društva,
 • dio je Raiffeisen grupe, specijaliziranih pružatelja financijskih usluga u 15 zemalja,
 • iskusan i stručan menadžment koji upravlja Raiffeisen mirovinskim društvom,
 • punu transparentnost poslovanja putem koje će svaki naš član biti redovito i na svaki zahtjev informiran o stanju svoje imovine koja je povjerena na upravljanje našem društvu,
 • našim članovima nudimo besplatne pravne savjete za sva pitanja iz područja mirovinskog osiguranja u II. i III. stupu.
Sigurnost imovine i prinosa imovine za svakoga našeg člana zajamčena je:
 • visokim temeljnim kapitalom,
 • izuzećem sredstava na osobnom računu člana od sudske ovrhe i stečaja,
 • ulaganjem sredstava isključivo u zakonom dopuštene financijske instrumente,
 • politikom ulaganja koja isključuje visokorizične poslove,
 • revidiranjem financijskih izvješća koje će obavljati ugledne neovisne revizorske kuće,
 • strogim nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).