Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.


Svi osiguranici u sustavu obvezne mirovinske štednje mogu biti članovi obveznoga mirovinskog fonda kategorije C.

U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina, član će se prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima automatski rasporediti u fond kategorije C. 

Odabir i/ili promjena mirovinskoga fonda i pripadajuće mu kategorije obavlja se jedino na šaletrima REGOS-a u poslovnicama FINA-e.

Promjena kategorije obveznog mirovinskog fonda za člana fonda moguća je jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je član fonda rođen.