Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.


Statut Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C_datum objave 30. travnja 2019.

Pravila postupanja s osobnim podacima