Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.


Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C_s podacima na dan 31.12.2018._
datum objave 30. travnja 2019.