Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.05.2019.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 15,44%
2 RHMF-O-297A Republika Hrvatska HRRHMFO297A0 9,43%
3 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 9,05%
4 RHMF-O-23BA Republika Hrvatska HRRHMFO23BA4 7,59%
5 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 7,30%
6 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 7,17%
7 RHMF-O-282A Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 6,38%
8 CROATIA 2022 Republika Hrvatska XS1028953989 3,87%
9 RHMF-O-217A Republika Hrvatska HRRHMFO217A8 3,15%
10 CROATIA 2028 Republika Hrvatska XS1713462668 2,98%