Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 30.09.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 20,05%
2 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 18,34%
3 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 13,49%
4 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 10,31%
5 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 10,13%
6 RHMF-O-282A Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 7,22%
7 RHMF-O-217A Republika Hrvatska HRRHMFO217A8 4,38%
8 ZGHO-O-237A Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 2,54%
9 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 2,40%
10 CROATIA 2021 Republika Hrvatska XS0607904264 2,24%