Obvezni mirovinski fondovi

Nazad
Obvezni mirovinski fondovi
Saznajte više o Raiffeisen obveznim mirovinskim fondovima.


Prema važećim zakonskim odredbama te Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i propisima HANFA-e, mirovinsko društvo može naplatiti ulaznu, izlaznu i upravljačku naknadu. Prilikom učlanjenja osiguranik plaća ulaznu naknadu, a u slučaju izlaska iz fonda u vremenu kraćem od tri godine osiguranik plaća izlaznu naknadu na ukupno ušteđena sredstva.

Ulazna naknada
Ulazna naknada Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova u 2018. godini iznosila je  0,8 posto od uplaćenog doprinosa, dok je naknada za 2019. godinu snižena na 0,5%.


Naknada za upravljanje imovinom
Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskom fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje se se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fodnovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. Naknada za upravljanje od 1. siječnja 2019. godine iznosi 0,338% godišnje od ukupne imovine fonda. Stopa naknade za upravljanje fondovima umanjivat će se te će 2020. godine iznositi 0,3%, a za daljnje godine će se smanjivati godišnje za 5,5% u odnosu na stopu iz prethodne godine sve dok ne dosegne 0,27%, što će se dogoditi 2022. godine.

Izlazna naknada
Ova se naknada naplaćuje u slučaju da osiguranik odluči promijeniti obvezni mirovinski fond, pod uvjetom da od prvog izbora nije proteklo najmanje tri godine. Izlaznu naknadu, kao i sve ostale naknade, zaračunavaju svi obvezni mirovinski fondovi. Prema zakonskim propisima, izlazne naknade iznose:
  • u prvoj godini članstva 0,8%,
  • u drugoj godini članstva 0,4%,
  • u trećoj godini članstva 0,2%.
Nakon tri godine članstva izlazna se naknada ne naplaćuje.

Naknada depozitaru
Naknada koja se na teret članova Fonda plaća depozitaru Fonda Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, u skladu s Ugovorom o obavljanju poslova depozitara nad imovinom Fonda, godišnje u postotku od osnovice koju propisuje Agencija, iznosi 0,022% godišnje.