Obvezni mirovinski fondovi

Nazad
Obvezni mirovinski fondovi
Saznajte više o Raiffeisen obveznim mirovinskim fondovima.


Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima omogućeno je da, umjesto dosadašnjega jednog obveznog mirovinskog fonda, u ponudi imamo tri fonda različitih kategorija – A, B i C.
A, B i C fondovi međusobno se razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na razdoblje do datuma umirovljenja, tj. stjecanja prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju te po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja.

Raiffeisen obvezni mirovinski fond – kategorija A
Obvezni mirovinski fond A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja. Za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima. Osiguranik u sustavu obvezne mirovinske štednje može biti član obveznoga mirovinskog fonda kategorije A samo ako je do referentnoga dana ostalo 10 ili više godina. Najvažnija su ograničenja ulaganja fonda kategorije A:
  • minimalno 30% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a,
  • maksimalno 55% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a, uključujući i posrednu izloženost putem UCITS fondova i financijskih izvedenica te
  • minimalno 40% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.
Raiffeisen obvezni mirovinski fond – kategorija B
Obvezni mirovinski fond B ima profil rizičnosti i očekivane prinose slične trenutnim obveznim mirovinskim fondovima. Svi postojeći članovi Raiffeisen obveznoga mirovinskog fonda postat će članovi Raiffeisen obveznoga mirovinskog fonda kategorije B. Pritom osiguranici kojima je do referentnoga dana ostalo manje od 5 godina nemaju mogućnost izbora, nego postaju i ostaju članovi fonda kategorije C. Oni, pak, kojima ostaje 10 godina do referentnoga dana mogu biti članovi fondova B ili C, ali ne i A.
Najvažnija su ograničenja ulaganja fonda kategorije B:
  • minimalno 50% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a,
  • maksimalno 35% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a, uključujući i posrednu izloženost putem UCITS fondova i financijskih izvedenica te
  • minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.
Raiffeisen obvezni mirovinski fond – kategorija C
Obvezni mirovinski fond kategorije C, prema zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti, najmanje je rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred umirovljenjem. Osiguranici kojima je do referentnoga dana ostalo manje od 5 godina nemaju mogućnost izbora, nego postaju i ostaju članovi fonda kategorije C, a oni kojima do referentnoga dana ostaje 10 godina mogu biti članovi fondova B ili C, ali ne i A.
Najvažnija su ograničenja ulaganja fonda kategorije C:
  • minimalno 70% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU-a ili zemalja OECD-a,
  • ulaganje u dionice nije dopušteno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10% te
  • minimalno 90% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu s kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.
Prema Zakonu, dosadašnji članovi obveznoga mirovinskog fonda postali su članovi mirovinskoga fonda kategorije B.

U slučaju da je članu fonda do referentnoga dana ostalo 5 do 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u C, ali nema mogućnost promjene u kategoriju A.

U slučaju da je članu fonda do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo više od 10 godina, član može samostalno odlučiti o promjeni kategorije fonda iz B u A ili C.

Član fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je član fonda rođen.