Kako promijeniti fond?

Nazad
Kako promijeniti fond?

Član dobrovoljnoga mirovinskog fonda može promijeniti fond, odnosno prenijeti sredstva s osobnog računa u Raiffeisen dobrovoljnome mirovinskom fondu na osobni račun u drugome dobrovoljnom mirovinskom fondu, uz plaćanje izlazne naknade prema Statutu Fonda.

Naknada za izlazak iz fonda obračunava se i naplaćuje od ukupnog iznosa na osobnom računu člana, a visina naknade ovisi o duljini trajanja članstva do prekida i utvrđena je u visini:
  • 10% za prekid članstva unutar prvih 10 godina;
  • 5% za prekid članstva u 11. i kasnijim godinama.
Izlazna naknada se ne plaća ako se sredstva prenose na osobni račun u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo.

Izlazna naknada ne zaračunava se članu koji prenosi sredstva s osobnog računa u mirovinsko osiguravajuće društvo radi početka isplate mirovinskoga davanja.

Na dan prestanka članstva sredstva se iz Raiffeisen dobrovoljnoga mirovinskog fonda prenose na novi račun člana fonda. Vrijednost sredstava člana fonda obračunava se prema odredbama Zakona i propisima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.