Isplata mirovina iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

Nazad
Isplata mirovina iz dobrovoljnih  mirovinskih fondova

Jedini uvjet za stjecanje prava na isplatu mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog fonda je navršenih 50 godina starosti, neovisno o ostvarenju prava na starosnu mirovinu.

Dvije su mogućnosti za isplatu mirovina:
  1. putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda ili
  2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo.
Prilikom isplate moguće je zatražiti i djelomičnu jednokratnu isplatu do 30% ušteđenih sredstava, bez obzira na to koji način isplate je odabran.

U slučaju da je vrijednost imovine na osobnom računu člana u trenutku isplate niža od 10.000 kuna, mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom u mogućnosti je isplatiti ukupno ostvarena sredstva.

1. Isplata mirovina putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda
Isplata mirovine putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda moguća je samo u slučaju kada je na osobnom računu člana Fonda vrijednost imovine niža od 50.000 kuna. Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenoga broja udjela, prema cijeni udjela na dan isplate. 

Prilikom ugovaranja isplate mirovine putem fonda, Zakonom je omogućena i jednokratna isplata iz fonda u visini do najviše 30% iznosa na računu člana fonda. Moguća je i isplata u većem postotku, ali tada maksimalno do iznosa od 10.000 kn.

2. Isplata mirovina putem mirovinskoga osiguravajućeg društva
Svi članovi koji u trenutku isplate na računu imaju više od 50.000 kuna, obavezni su odabrati isplatu mirovina putem mirovinskog osiguravajućeg društva.

U slučaju kada se mirovina isplaćuje putem mirovinskog osiguravajućeg društva, tada osiguranik u mirovinsko osiguravajuće društvo prenosi svoja ušteđena sredstva iz mirovinskoga fonda kojega je do tada bio član.
S mirovinskim osiguravajućim društvom zaključuje ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih oblika:
  • doživotna starosna mirovina,
  • prijevremena starosna mirovina,
  • promjenjiva mirovina i
  • drugi oblici mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi u svome portfelju financijskih usluga.
Na stranicama Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva moguće je pročitati više o mirovinama,  te pomoću kalkulatora izračunati očekivanu mirovinu.
 

Glavna razlika u načinu isplate mirovina iz dobrovoljog mirovinskog fonda u odnosu na isplatu mirovine iz mirovinskog osiguravajućeg društva navedena je u sljedećoj tablici:
Isplata putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda Isplata putem mirovinskoga osiguravajućeg društva
Vrijednost imovine na osobnom računu mora biti niža od 50.000 kn Ako je vrijednost imovine na osobnom računu viša od 50.000 kn, mirovine se obavezno ugovaraju preko mirovinskoga osiguravajućeg društva
Može se ugovoriti isključivo privremena mirovina koja se isplaćuje na period od 5 do 15 godina, kroz periodične isplate (mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje) Mogu se ugovarati privremene i doživotne mirovine
Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenoga broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate (visina mirovine mijenja se ovisno o vrijednosti obračunske jedinice) Mirovina se ugovara u eurima (s valutnom klauzulom), a isplaćuje se protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate
Isplaćuje se uvijek isti iznos mirovine u eurima
U mirovinu je ukalkulirana zajamčena kamata i naknada mirovinskom osiguravajućem društvu
Moguće je jednokratno isplatiti 30% ukupnih ušteđenih sredstava ili i veći postotak ali tada maksimalno 10.000 kuna. Prilikom jednokratne isplate nije moguće isplatiti više od 30% ukupnih sredstava