Isplata mirovina iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

Nazad
Isplata mirovina iz dobrovoljnih  mirovinskih fondova

Jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje je navršenih 55 godina starosti, a ne ostvarenje prava na starosnu mirovinu. 

Po isteku štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nude slijedeće mogućnosti isplata mirovina:
  1. putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda i
  2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranje
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu. 


1. Isplata mirovina putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda

Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata ako je na osobnom računu po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine manja od 100.000,00 kuna. Privremena isplata ugovora se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu.

Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 100.000,00 kuna, član može izabrati privremenu isplatu mirovine do 100.000,00 kuna putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.


2. Isplata mirovina putem mirovinskoga osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje 
Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine.
 
Na stranicama Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva moguće je pročitati više o mirovinama,  te pomoću kalkulatora izračunati očekivanu mirovinu.
 
Osobe koje su postale članovi Fonda do 31.12.2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života