Raiffeisen zatvoreni mirovinski fondovi

Nazad
Raiffeisen zatvoreni mirovinski fondovi
Poslodavci, sindikati ili profesionalne udruge mogu osnovati zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove.


Članovi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova u svakome trenutku imaju pravo na uvid u sljedeće dokumente i informacije:
  • polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje fonda,
  • prospekt i statut fonda,
  • tromjesečna izvješća o poslovanju fonda,
  • izjavu o načelima ulaganja zatvorenog fonda,
  • mogućnosti i prava promjene fonda,
  • sažet tabelarni prikaz rizika vezan za zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond.
Uvid u navedene dokumente i informacije članovi i potencijalni članovi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu zatražiti pozivom na besplatan info telefon 0800-0900 ili putem poruke na adresu elektroničke pošte: mojamirovina@rmf.hr.