Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
 
Svi članovi koji u razdoblju od 1. studenog 2018. do 31. prosinca 2018. godine izvrše prvu uplatu u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, oslobađaju se plaćanja ulazne naknade bez obzira na odabranu vrstu ulazne naknade.
Uvjet za oslobađanje plaćanja ulazne naknade je potpisan i uredno zaprimljen zahtjev za članstvo u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond, za koji je prva uplata zaprimljena od 1. studenog 2018. do 31. prosinca 2018. godine na transakcijski račun fonda.

 

 

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda
Datum Vrijednost u HRK
13.12.2018. 238,5749

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2018 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2017. do 13.12.2018. 2,02%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 13.12.2017. do 13.12.2018. 1,39%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 06.08.2002. do 13.12.2018. 5,46%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2012. do 31.12.2013. 4,85%
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 13,19%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,53%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 6,68%
od 31.12.2016. do 31.12.2017. 3,19%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.