Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
 

 

 


Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda izjava je Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa svim podacima i informacijama o Fondu i Društvu te predstavlja ponudu temeljem koje sve zainteresirane osobe mogu donijeti odluku o učlanjenju u dobrovoljni mirovinski fond.Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_ 18. ožujka 2019.

Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_ 18. ožujka 2019.

Obavijest o pripajanju Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar otvorenom Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu_datum objave 07. lipnja 2019.

Informacije o zakonskim promjenama na snazi od 01. siječnja 2019. godine

Pravila postupanja s osobnim podacima