Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
Dobrovoljno mirovinsko društvo prikuplja i kapitalizira sredstva na vašem osobnom računu do trenutka odlaska u mirovinu.


Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda izjava je Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa svim podacima i informacijama o Fondu i Društvu te predstavlja ponudu temeljem koje sve zainteresirane osobe mogu donijeti odluku o učlanjenju u dobrovoljni mirovinski fond.

Prospekt i Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_ ožujak 2017