Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
 

 

 

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.03.2019.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 8,60%
2 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 6,25%
3 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 6,08%
4 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 5,34%
5 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 5,28%
6 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 3,73%
7 CROATIA 2023 Republika Hrvatska XS0908769887 3,55%
8 HT-R-A Hrvatski Telekom d.d. HRHT00RA0005 3,09%
9 RHMF-O-297A Republika Hrvatska HRRHMFO297A0 3,08%
10 ADPL-R-A AD Plastik d.d. HRADPLRA0006 2,77%