Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
Dobrovoljno mirovinsko društvo prikuplja i kapitalizira sredstva na vašem osobnom računu do trenutka odlaska u mirovinu.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 30.06.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 10,75%
2 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 10,51%
3 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 8,66%
4 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 6,52%
5 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 6,09%
6 ZGHO-O-237A Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 4,83%
7 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 4,56%
8 CROATIA 2023 Republika Hrvatska XS0908769887 4,30%
9 RHMF-O-282A Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 3,67%
10 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. HRATGRRA0003 3,66%