Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
Dobrovoljno mirovinsko društvo prikuplja i kapitalizira sredstva na vašem osobnom računu do trenutka odlaska u mirovinu.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.12.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 10,25%
2 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 10,04%
3 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 8,12%
4 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 5,91%
5 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 5,82%
6 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 4,14%
7 CROATIA 2023 Republika Hrvatska XS0908769887 3,87%
8 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. HRATGRRA0003 3,78%
9 RHMF-O-282A Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 3,58%
10 ZGHO-O-237A Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 3,02%