Poticaji

Nazad
Poticaji

Dobrovoljna mirovinska štednja jedini je oblik štednje u Republici Hrvatskoj sa dvije vrste državnih poticaja:

1)    Porezne olakšice poslodavcima za uplate dobrovoljne mirovinske štednje
Uplate poslodavca dobrovoljne mirovinske štednje za njegove zaposlenike ne smatraju se plaćom do iznosa od 500 kuna mjesečno, odnosno 6.000 kuna godišnje, već su porezno priznat izdatak, odnosno rashod poslodavca.
Jednak porezni tretman ovih uplata primjenjuje se na porezne obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost (umjetnici, obrtnici i sl.) ako uplaćuju dobrovoljnu mirovinsku štednju za svoje radnike ili sebe osobno.

2)    Državna poticajna sredstva
Na ukupno uplaćene doprinose svakog osiguranika u jednoj godini odobrava se poticaj u visini 15%, ali najviše do 750 kuna godišnje.

Poticajna sredstva se pripisuju na osobni račun svakoga člana Fonda i predstavljaju njegovu osobnu imovinu.