Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B
Datum Vrijednost u HRK
19.03.2019. 257,1489

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2019 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2018. do 19.03.2019. 2,88%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 19.03.2018. do 19.03.2019. 3,82%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 30.4.2002. do 19.03.2019. 5,76%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 12,36%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,41%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 7,40%
od 31.12.2016. do 31.12.2017. 4,59%
od 31.12.2017. do 31.12.2018. 1,22%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.