Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.


Statut Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B_datum objave  30. travnja 2019.

Pravila postupanja s osobnim podacima