Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.


Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B_s podacima na dan 31.12.2018._datum objave 30. travnja 2019.