Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.


Osiguranik u sustavu obvezne mirovinske štednje može biti član obveznoga mirovinskog fonda kategorije A samo ako mu je do datuma umirovljenja, tj. stjecanja prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ostalo 10 ili više godina.

Odabir i/ili promjena mirovinskoga fonda i pripadajuće mu kategorije obavlja se jedino na šaletrima REGOS-a u poslovnicama FINA-e.

Promjena kategorije obveznog mirovinskog fonda za člana fonda moguća je jednom godišnje i to samo tijekom kalendarskoga mjeseca u kojem je član fonda rođen.