Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije A
Datum Vrijednost u HRK
19.10.2017. 131,3427

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2017 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2016. do 19.10.2017. 6,04%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 19.10.2016. do 19.10.2017. 10,29%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 21.08.2014. do 19.10.2017. 9,00%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 9,69%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 8,27%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.