Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.


Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A_s podacima na dan 31.12.2018._
datum objave 30. travnja 2019.