Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 30.09.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 14,44%
2 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 12,30%
3 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 7,75%
4 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 6,51%
5 ADPL-R-A AD Plastik d.d. HRADPLRA0006 4,89%
6 HT-R-A Hrvatski Telekom d.d. HRHT00RA0005 4,21%
7 PODR-R-A Podravka d.d. HRPODRRA0004 3,22%
8 ZGHO-O-237A Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 2,50%
9 Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Lyxor ETFs/France FR0007052782 2,44%
10 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 2,29%