Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.05.2019.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 11,31%
2 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 9,53%
3 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 4,77%
4 RHMF-O-297A Republika Hrvatska HRRHMFO297A0 4,75%
5 ADPL-R-A AD Plastik d.d. HRADPLRA0006 4,01%
6 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 3,94%
7 RHMF-O-23BA Republika Hrvatska HRRHMFO23BA4 3,79%
8 HT-R-A Hrvatski Telekom d.d. HRHT00RA0005 3,24%
9 PODR-R-A Podravka d.d. HRPODRRA0004 2,82%
10 ATGR-R-A Atlantic Grupa d.d. HRATGRRA0003 2,35%