01.02.2018. - Obavijest o smanjenju naknade Depozitaru

Nazad

Obavijest o smanjenju naknade Depozitaru
Obavještavamo sve naše članove obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova da od 01. veljače 2018. godine naknada koja se na teret imovine mirovinskog fonda plaća Depozitaru iznosi 0,022% godišnje.
Naime, naknada je utvrđena ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim između Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i Addiko Bank d.d a prije smanjenja naknada je iznosila 0,024%.