Mirovine iz II. i III. stupa

Nazad
Mirovine iz II. i III. stupa
Mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno mirovine članova II. i III. stupa prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva prema izboru člana.


Jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje je navršenih 50 godina starosti, a ne ostvarenje prava na starosnu mirovinu.

Po isteku štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nude dvije mogućnosti isplata mirovina:
  1. putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda ili
  2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo.
Prilikom isplate moguće je zatražiti i djelomičnu jednokratnu isplatu do 30% ušteđenih sredstava, bez obzira na to koji način isplate je odabran.

U slučaju da je vrijednost imovine na osobnom računu člana u trenutku isplate niža od 10.000 kuna, mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom u mogućnosti je isplatiti ukupno ostvarena sredstva.

1. Isplata mirovina putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda
Isplata mirovine putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda bit će moguća samo u slučaju kada je na osobnom računu člana Fonda vrijednost imovine niža od 50.000 kuna. Mirovine koje će se isplaćivati putem fonda ne mogu biti doživotne, nego će se isplaćivati na ugovoreno razdoblje od 5 do 15 godina. Sredstva će se isplaćivati u protuvrijednosti unaprijed određenoga broja udjela, prema cijeni udjela na dan isplate.

Prilikom ugovaranja isplate mirovine putem fonda, Zakonom je omogućena i jednokratna isplata iz fonda u visini do najviše 30% iznosa na računu člana fonda. Moguća je i isplata u većem postotku, ali tada maksimalno do iznosa od 10.000 kn.

2. Isplata mirovina putem mirovinskoga osiguravajućeg društva
Svi članovi koji u trenutku isplate na računu imaju više od 50.000 kuna, obavezni su odabrati isplatu mirovina putem mirovinskog osiguravajućeg društva.

U slučaju kada se mirovina isplaćuje putem mirovinskog osiguravajućeg društva, tada osiguranik u mirovinsko osiguravajuće društvo prenosi svoja ušteđena sredstva iz mirovinskoga fonda kojega je do tada bio član.
S mirovinskim osiguravajućim društvom zaključuje ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih oblika:
  • doživotna starosna mirovina,
  • prijevremena starosna mirovina,
  • promjenjiva mirovina i
  • drugi oblici mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi u svome portfelju financijskih usluga.
Na stranicama Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva moguće je pročitati više o mirovinama,  te pomoću kalkulatora izračunati očekivanu mirovinu.
 

Glavna razlika u načinu isplate mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog fonda u odnosu na isplatu mirovine iz mirovinskog osiguravajućeg društva navedena je u sljedećoj tablici:
Isplata putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda Isplata putem mirovinskoga osiguravajućeg društva
Ako je vrijednost imovine na osobnom računu niža od 50.000 kn moguće je ugovoriti isplatu mirovine putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda. Ako je vrijednost imovine na osobnom računu viša od 50.000 kn, mirovine se obavezno ugovaraju preko mirovinskoga osiguravajućeg društva.
Može se ugovoriti isključivo privremena mirovina (5-15 godina, putem mjesečnih isplata). Mogu se ugovarati privremene i doživotne mirovine.
Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenoga broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate (visina mirovine mijenja se ovisno o vrijednosti obračunske jedinice). Mirovina se ugovara u eurima (s valutnom klauzulom), a isplaćuje se protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
Isplaćuje se uvijek isti iznos mirovine u eurima.
U mirovinu je ukalkulirana zajamčena kamata i naknada mirovinskom osiguravajućem društvu.
Moguće je jednokratno isplatiti 30% ukupnih ušteđenih sredstava ili i veći postotak ali tada maksimalno 10.000 kuna. Prilikom jednokratne isplate nije moguće isplatiti više od 30% ukupnih sredstava.