Tri mirovinska stupa

Nazad
Tri mirovinska stupa
Mirovinski sustav je od početka 2002. godine mješovit javno-privatan, organiziran na tri razine, od kojih su dvije razine obvezne, a treća dobrovoljna. Prva razina sustava zove se još i I. stup, organizirana je po načelu generacijske solidarnosti. Druga i treća razina sustava, odnosno II. i III. stup, organizirani su po načelu definiranih doprinosa od čega je II. stup obvezno a III. stup dobrovoljno mirovinsko osiguranje.


Drugi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje za starost, na temelju individualne kapitalizirane štednje. U II. stupu osiguran je isti krug osoba koje imaju svojstvo osiguranika u I. stupu, ali koje su na dan početka primjene II. stupa (1. siječnja 2002.) ili u trenutku stupanja u osiguranje (zaposlenje ili samostalna djelatnost, odnosno osiguranje prema drugoj osnovi) bile mlađe od 40 godina, kao i osobe koje su 2002. godine bile starije od 40, a mlađe od 50 godina života, ako su se odlučile za osiguranje u II. stupu. Osobe koje su 1. siječnja 2002. imale navršenih 50 godina života osigurane su samo u I. stupu.

Iz bruto plaće svakog osiguranika uplaćuje se 5% doprinosa u obvezni mirovinski fond koji je osiguranik sam odabrao. Izbor obveznoga mirovinskog fonda obavlja se isključivo na šalteru Središnjeg registra osiguranika – REGOS, u poslovnicama FINA-e.

Mirovinski fondovi prikupljeni novac ulažu na financijskim tržištima i ostvaruju dobit, koja uvećava mirovinsku štednju na osobnim mirovinskim računima članova fonda. Sustav je potpuno transparentan jer osiguranik u svakome trenutku zna koliko ušteđenih i oplođenih sredstava ima na svom osobnom mirovinskom računu u obveznome mirovinskom fondu.

Više o obveznim mirovinskim fondovima pročitajte ovdje.

Osiguranik u svakome trenutku, ako je nezadovoljan uslugom, može promijeniti obvezni mirovinski fond. U prve tri godine zaračunava se propisana izlazna naknada iz fonda, a nakon tri godine članstva prelazak je besplatan.

Nadzor nad poslovanjem mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava provodi HANFA.