Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinski fondovi predstavljaju idealan spoj sigurnosti, bankarske tradicije, znanja i iskustva u upravljanju mirovinskim fondovima.


Branko Dević, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Branko Dević je savjetnik Uprave u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, osnivaču i vlasniku Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Po struci je diplomirani pravnik, a diplomu je stekao 1984. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odlično govori engleski i slovenski jezik.
Dubravko Lukač, član Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Dubravko Lukač je  Izvršni Direktor Sektora Upravljanja Rizicima. Po struci je diplomirani ekonomist, a diplomu je stekao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Christa Maria Geyer, članica Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. 
Christa Maria Geyer diplomirala je 1988. godine, a magistrirala 1990. godine na Ekonomskom sveučilištu u Beču, te ima i certifikat portfelj menadžera. Na mjesto direktorice Raiffeisen International Fund Advisory GmbH je došla 2007. godine. Članica je Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Pored njemačkog jezika kao materinjeg, služi se i engleskim, francuskim te talijanskim jezikom.
Barbora Válková, članica Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. 
Barbora Válková je 2000. godina diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Ostravi, Republika Češka. Na poziciju Voditelja upravljanja imovinom Raiffeisen Internacional AG Beč je došla 2007. godine. Članica je Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinksim fondovima d.d. Pored materinjeg češkog jezika, tečno govori engleski, njemački, slovački i ruski.