Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinski fondovi predstavljaju idealan spoj sigurnosti, bankarske tradicije, znanja i iskustva u upravljanju mirovinskim fondovima.


Damir Grbavac, predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Damir Grbavac je u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. od početka 2004. godine.
Bio je prvi koordinator projekta osnivanja mirovinskih fondova u Raiffeisen Grupi u Hrvatskoj.
 
Eva Marinković Horvat, članica Uprave Raiffeisen  društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Eva Marinković Horvat u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. je od 2014. godine.

 
 
Anton Starčević, zamjenik člana Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. 
Član Nadzornog odbora Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d
privremeno je imenovan zamjenikom člana Uprave na razdoblje od šest mjeseci, primjenom odredbi Zakona o
trgovačkim društvima o imenovanju zamjenika članova uprave koje nedostaju. Tijekom obnašanja funkcije
zamjenika člana Uprave ne obnaša funkciju člana Nadzornog odbora.