Raiffeisen zatvoreni mirovinski fondovi

Nazad
Raiffeisen zatvoreni mirovinski fondovi
Poslodavci, sindikati ili profesionalne udruge mogu osnovati zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove.

ODABERITE FOND:
Vrijednost obračunske jedinice Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Hrvatskog liječničkog sindikata
Datum Vrijednost u HRK
26.07.2017. 256,1184

Početni datum:
Završni datum:
Prinosi
Prinos u 2017. godini
Datum Prinosi
od 31.12.2016. do 26.7.2017. 2,19%


Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 26.07.2016. do 26.07.2017. 7,25%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 01.07.2004. do 26.07.2017. 7,46%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2011. do 31.12.2012. 13,11%
od 31.12.2012. do 31.12.2013. 3,84%
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 12,43%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,03%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 6,25%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.