Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda C na dan 25.07.2017 je 1.191.012.277,94 HRK
Početni datum:
Završni datum: