Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Neto vrijednost imovine Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda A na dan 16.08.2017 je 144.652.626,36 HRK
Početni datum:
Završni datum: