Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.07.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 5MF9 Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 19,73%
2 5MF8 Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 18,12%
3 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 14,08%
4 5MF5 Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 10,60%
5 5MF7 Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 10,44%
6 5MFC Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 7,48%
7 5MFA Republika Hrvatska HRRHMFO217A8 3,67%
8 3ZGH Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 2,64%
9 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 2,46%
10 CROATIA 2021 Republika Hrvatska XS0607904264 2,41%