Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.05.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 RHMF-O-26CA Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 19,77%
2 RHMF-O-257A Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 16,94%
3 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 15,70%
4 RHMF-O-227E Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 11,35%
5 RHMF-O-247E Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 11,06%
6 RHMF-O-282A Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 7,72%
7 RHMF-O-217A Republika Hrvatska HRRHMFO217A8 3,86%
8 ZGHO-O-237A Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 2,71%
9 HEP 2022 USD HEP d.d. XS1309493630 2,68%
10 CROATIA 2023 Republika Hrvatska XS0908769887 1,95%