Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.07.2017.



Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 5MF7 Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 14,93%
2 5MF5 Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 14,46%
3 5MF9 Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 11,34%
4 5MF8 Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 7,75%
5 5MF3 Republika Hrvatska HRRHMFO203A8 6,82%
6 CROATIA 2024 Republika Hrvatska XS0997000251 6,09%
7 HT Hrvatski Telekom d.d. HRHT00RA0005 5,22%
8 5MF4 Republika Hrvatska HRRHMFO203E0 3,51%
9 5MFC Republika Hrvatska HRRHMFO282A2 3,28%
10 CROATIA 2023 Republika Hrvatska XS0908769887 3,28%