Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije A pripada kategoriji rizičnijih fondova prema očekivanoj strategiji ulaganja koja proizlazi iz zakonskih ograničenja ulaganja, a za njega se očekuju viši prinosi u dugom roku te je primjeren mlađim osiguranicima.

Struktura ulaganja mirovinskoga fonda na dan 31.07.2017.Pozicija Izdavatelj ili kreditna institucija Oznaka Udio
1 5MF9 Republika Hrvatska HRRHMFO26CA5 14,76%
2 5MF8 Republika Hrvatska HRRHMFO257A4 12,64%
3 5MF5 Republika Hrvatska HRRHMFO227E9 7,89%
4 5MF7 Republika Hrvatska HRRHMFO247E7 6,65%
5 ADPL AD Plastik d.d. HRADPLRA0006 5,06%
6 HT Hrvatski Telekom d.d. HRHT00RA0005 3,91%
7 PODR Podravka d.d. HRPODRRA0004 3,56%
8 3ZGH Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 2,57%
9 LYXOR ETF CAC 40 Lyxor ETFs/France FR0007052782 2,42%
10 ATGR Atlanic Grupa d.d. HRATGRRA0003 2,36%